Όμιλος Achmea


Σιγουριά, Αξιοπιστία, Εμπειρία


Η Anytime είναι η 1η online ασφάλιση στην Ελλάδα και παρέχεται από την INTERAMERICAN, η οποία ανήκει στον Όμιλο Achmea, έναν κορυφαίο διεθνή ασφαλιστικό Όμιλο, με εμπειρία που ξεπερνάει τα 200 έτη. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους συνεταιριστικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς στον κόσμο και τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Η Achmea κατέχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά της Ολλανδίας, καθώς και στις αγορές των εταιριών - μελών της. Τα κεντρικά γραφεία της

βρίσκονται στο Zeist, στην Ολλανδία.


Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα μεγέθη και τη θέση της, η Achmea:

  • Αποτελεί τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό Όμιλο στην Ολλανδία. Μετονομάστηκε από Eureko σε Achmea, τον Ιανουάριο του 2012.
  • Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, το 2015, έφτασαν τα 20 δισ. ευρώ.
  • To ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων αγγίζει τα 10,3 δισ. ευρώ.
  • Το 2015, η Achmea παρουσίασε κέρδη προ φόρων 386 εκ. ευρώ.
  • Δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ολλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Αυστραλία, Σλοβακία, και Τουρκία.
  • Από το Άμστερνταμ μέχρι τη Μόσχα, 20.000 άτομα εργάζονται για τον Όμιλο Achmea.
  • Οι κύριοι μέτοχοι του Ομίλου Achmea είναι μη εισηγμένες συνεταιριστικές εταιρίες και οργανισμοί που εδρεύουν στην Ευρώπη.
  • Βαθμολογείται με Α+ ως ασφαλιστική από τη Standard & Poor's.
  • Ο δείκτης φερεγγυότητάς της αγγίζει το 210%.

Στοιχεία 2015
${loading}