Ενημερωτικό υλικό

Βιβλίο όρων ασφάλισης 

Περιλαμβάνει τους Γενικούς και Ειδικούς όρους, που τίθενται σε ισχύ από τις 19/12/2018, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο των καλύψεων που παρέχουν τα προγράμματα ασφάλισης της Anytime. 

Ενημερωτικό Έντυπο

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης και το υπόδειγμα της δήλωσης υπαναχώρησης.

Ενημερωτικό Έντυπο Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οχήματα που δεν ασφαλίζονται στην Anytime

Μπορείτε να δείτε τις μάρκες και τα μοντέλα των οχημάτων που δεν ασφαλίζονται στην Anytime.

Έγγραφο Πληροφοριών Αυτοκινήτου

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το έγγραφο πληροφοριων.

Έγγραφο Πληροφοριών Φορτηγού

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το έγγραφο πληροφοριων.

Εξουσιοδότηση πάγιας εντολής σε κάρτα

Με το έγγραφο αυτό μπορείτε να δηλώσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία της κάρτας σας, μέσω της οποίας επιθυμείτε να εξοφλείται το συμβόλαιό σας με πάγια εντολή. Αφού το συμπληρώσετε και το υπογράψετε, μπορείτε να το στείλετε με e-mail στο motor@anytimeonline.com.cy a
${loading}