Χρήσιμα έντυπα

Βιβλίο όρων ασφάλισης

Περιλαμβάνει τους Γενικούς και Ειδικούς όρους, που τίθενται σε ισχύ από τις 19/12/2018, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο των καλύψεων που παρέχουν τα προγράμματα ασφάλισης της Anytime. 

Κατέβασε pdf

Ενημερωτικό Έντυπο

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης και το υπόδειγμα της δήλωσης υπαναχώρησης.

Κατέβασε pdf

Ενημερωτικό Έντυπο Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατέβασε pdf

Οχήματα που δεν ασφαλίζονται στην Anytime

Μπορείτε να δείτε τα μοντέλα των οχημάτων που δεν ασφαλίζονται στην Anytime.

Κατέβασε pdf

Έγγραφο Πληροφοριών Αυτοκινήτου

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το έγγραφο πληροφοριων.

Κατέβασε pdf

Έγγραφο Πληροφοριών Εμπορικού Οχήματος

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το έγγραφο πληροφοριων.

Κατέβασε pdf

Έγγραφο Πληροφοριών Smart Drive

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το έγγραφο πληροφοριων.

Κατέβασε pdf

Εξουσιοδότηση πάγιας εντολής σε κάρτα

Με το έγγραφο αυτό μπορείτε να δηλώσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία της κάρτας σας, μέσω της οποίας επιθυμείτε να εξοφλείται το συμβόλαιό σας με πάγια εντολή. Αφού το συμπληρώσετε και το υπογράψετε, μπορείτε να το στείλετε με e-mail στο motor@anytimeonline.com.cy

Κατέβασε pdf

${loading}