Προγράμματά Κατοικίας

Content
Content Plus
Πυρκαγιά,πτώση κεραυνού, καπνός  
Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων 
Κάλυψη κοινόκτητων χώρων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Κατοικία  
Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά 
Έκρηξη 
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές 
Πλημμύρα, καταιγίδα, χαλαζόπτωση και θύελλα 
Διαρροή/Θραύση σωληνώσεων 
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης 
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας 
Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου 
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών 
Κακόβουλες ενέργειες 
Θραύση τζαμιών 
Κατά Παντός Κινδύνου (Έτος κατασκευής μετά το 2000) >
Σεισμός (προαιρετική) 
${loading}