Προγράμματά Κατοικίας

Economic
Value
Premium
Πυρκαγιά,πτώση κεραυνού, καπνός  
Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων 
Κάλυψη κοινόκτητων χώρων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Κατοικία  
Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά 
Έκρηξη 
Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών 
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές 
Πλημμύρα, καταιγίδα, χαλαζόπτωση και θύελλα 
Διαρροή/Θραύση σωληνώσεων 
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης 
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας 
Δόση στεγαστικού δανείου 
Ζημιές στο κτίριο από προσπάθεια κλοπής/ληστείας 
Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου 
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών 
Απώλεια ενοικίων 
Κακόβουλες ενέργειες 
Θραύση τζαμιών 
Κατα Παντός Κινδύνου 
Σεισμός (προαιρετική) 
${loading}