Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης: 5/3/2020

 1. Προκαταρκτικές επισημάνσεις
  Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο αυτό πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών της παρούσας Εφαρμογής.

  Σημειώνεται ότι με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της Εφαρμογής συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και εν τέλει αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της υπηρεσίας που παρέχεται μέσω της Εφαρμογής αυτής, την Αποποίηση Ευθυνών (Disclaimer) και τις απαντήσεις επί των συχνών ερωτήσεων (FAQs) που υπάρχουν αναρτημένες στην Εφαρμογή.

  Αν, αφού διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις που ακολουθούν, για οποιονδήποτε λόγο κρίνετε ότι δε συμφωνείτε και δεν τους αποδέχεστε, παρακαλούμε να μην εγκαταστήσετε την Εφαρμογή ή να την διαγράψετε άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνό Σας και να μην τη χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, δε θα μπορέσετε να ασφαλιστείτε ή να διατηρήσετε σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», (η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία ως αλλοδαπή εταιρεία με αριθμό εγγραφής AE 3036, με τόπο εργασίας της στην Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 42 – 44, Λευκωσία 1080), που εντάσσεται σε πρόγραμμα μείωσης ασφαλίστρων λόγω αξιολόγησης της οδηγικής συμπεριφοράς ή, εφόσον δεν έχετε ήδη ασφαλιστεί, να κάνετε χρήση της Εφαρμογής για Δοκιμαστική Περίοδο δύο (2) μηνών σύμφωνα με τον όρο 8.1. των παρόντων όρων.

  Αν, παρά την ανάγνωση των Όρων και Προϋποθέσεων που ακολουθούν, εξακολουθείτε να έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή χρειάζεστε κάποια επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία για τις υπηρεσίες της Εφαρμογής, μπορείτε να απευθυνθείτε στην «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο helpdesk@anytimeonline.com.cy.

 2. Ορισμοί
  Για τους σκοπούς των Όρων αυτών, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
  • «Εσείς», «Εσάς», «Δικό Σας», «Σας» και «Χρήστης» αφορούν τους χρήστες της Εφαρμογής.
  • «Εφαρμογή» αφορά στο λογισμικό / εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, που έχει αναπτύξει η Εταιρεία και χρησιμοποιείται από τους Χρήστες για την αξιολόγηση/βαθμολόγηση της οδηγικής του συμπεριφοράς.

 3. Γενικές πληροφορίες
  1. Η Εταιρεία “OSEVEN Single Member Private Company” (στο εξής «Εταιρεία»), έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της παρούσας Εφαρμογής, η οποία δημιουργήθηκε για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (στο εξής “INTERAMERICAN”) και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις προδιαγραφές των προγραμμάτων ασφάλισης που διαθέτει η INTERAMERICAN, μέσω του καναλιού που έχει δημιουργήσει για την απευθείας (online) ασφάλιση οχημάτων με την εμπορική ονομασία Anytime.
  2. Η INTERAMERICAN σε συνεργασία με την Εταιρεία, προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης, στο κινητό τηλέφωνο, ενός αντιγράφου της Εφαρμογής, καθώς και τις παρεπόμενες προς αυτή τη δυνατότητα υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (που στο εξής θα αποκαλείται «Σύμβαση») ανάμεσα στην INTERAMERICAN, στην Εταιρεία και σε Εσάς. Η INTERAMERICAN, σε συνεργασία με την Εταιρεία, διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν / ανανεώνουν την παρούσα Σύμβαση, όποτε το κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή θα ανανεωθεί η Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης κάτω από τον τίτλο και θα ενημερωθείτε με ειδοποίηση στην Εφαρμογή ή με email ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.anytimeonline.com.cy. Η χρήση της Εφαρμογής μετά την Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.
  3. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω του κινητού Σας.
  4. Η Εφαρμογή ανήκει κατ’ αποκλειστική κυριότητα στην Εταιρεία, λειτουργεί και προσφέρεται από αυτήν και προστατεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων και από τις διατάξεις για τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Σε Εσάς παρέχεται μόνο η δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης ενός αντιγράφου της Εφαρμογής για προσωπική και μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και κανένα άλλο δικαίωμα δεν εκχωρείται.
  5. Σημειώνεται ότι η τυχόν ακυρότητα κάποιου από τους κατωτέρω Όρους χρήσης δεν έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση του συνόλου της παρούσας Σύμβασης.
  6. Κατά τα λοιπά, πέραν των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, για την παρούσα Σύμβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν προβλέπονται στους παρόντες Όρους.

 4. Αντικείμενο της Εφαρμογής
  H Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, καταγράφει την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού που οδηγεί το όχημα, μέσα στο οποίο βρίσκεται η ηλεκτρονική συσκευή Σας (smartphone), εξάγοντας εξατομικευμένη βαθμολογία (score) αναφορικά με την οδηγική συμπεριφορά Σας όταν είστε Εσείς οδηγός ή του οδηγού που οδηγεί το όχημα , όταν Εσείς είστε συνεπιβάτης. Στην περίπτωση που δεν είστε οδηγός του οχήματος αλλά βρίσκεστε εκεί ως επιβάτης, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε την καταγραφή της διαδρομής μέσα από τις ρυθμίσεις της Εφαρμογής.
  Η Εφαρμογή είναι συμβατή με έκδοση λογισμικού Android 6 και νεότερη, iOS 11.4 και νεότερη. Σχετικά με συσκευές smartphone που υποστηρίζουν λειτουργικό iOS, η Εφαρμογή είναι συμβατή με συσκευές smartphone iPhone 5s και νεότερη (εκτός iPhone 5c).

 5. Εγγραφή στην Εφαρμογή
  1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, μόνο αν έχετε εγγραφεί σε αυτήν ως Χρήστης.
  2. Όλοι έχουν δικαίωμα και μπορούν να εγγραφούν στην Εφαρμογή, είτε έχουν συνάψει ασφάλιση με την INTERAMERICAN, για να ενταχθούν σε ασφαλιστικό πρόγραμμα αξιολόγησης οδηγικής συμπεριφοράς, με σκοπό τη μείωση των ασφαλίστρων τους, είτε για Δοκιμαστική Περίοδο Χρήσης, το ανώτερο δύο (2) μηνών. Η εγγραφή στην Εφαρμογή και η χρήση της από Εσάς είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται αυστηρά η παραχώρηση χρήσης του λογαριασμού από Εσάς σε τρίτα πρόσωπα. Η παραβίαση αυτή οδηγεί σε άμεση διακοπή της παροχής των υπηρεσιών από την Εταιρεία ή/και της συνεργασίας Σας με την Εταιρεία. Η Εταιρεία και η INTERAMERICAN η οποία διατηρούν το δικαίωμα απόρριψης μελλοντικού αιτήματός Σας για επανεγγραφή.
  3. Με την εγγραφή στην Εφαρμογή, συμφωνείτε:
   1. Ότι δε θα χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: Α. για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματική την Εφαρμογή, για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα, για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων Χρηστών, να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο. Β. να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες δικές Σας ή τρίτων.
   2. Να απέχετε από το να κάνετε οτιδήποτε ικανό να βλάψει τη φήμη της Εταιρείας ή της INTERAMERICAN.
   3. Να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους (συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής/διεθνούς νομοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ) κατά τη χρήση της Εφαρμογής.
   4. Ότι η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας της Εφαρμογής μέσω κινητών συσκευών ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους στον πάροχο ή το φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιείτε («Πάροχος») και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/-η για την καταβολή των εν λόγω τελών.
   5. Να διατηρείτε και να χειρίζεστε τον τεχνικό εξοπλισμό και τις λειτουργικές διαδικασίες, ώστε να έχετε πρόσβαση στην Εφαρμογή, όπως, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου που είναι συμβατή με την Εφαρμογή, τη σύνδεση με το διαδίκτυο, τα πακέτα δεδομένων, τη διαχείριση των ρυθμίσεων τοποθεσίας της συσκευής.
   6. Να λαμβάνετε ειδοποιήσεις (Notifications) στο κινητό Σας ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) Σας, αναφορικά με μηνύματα που θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί Σας.
   7. Ότι στην αποκλειστική ευθύνη Σας υπόκεινται όλα τα πρόστιμα, οι κυρώσεις, οι διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που απορρέουν από την άσκηση της δραστηριότητάς Σας ή του τρόπου οδήγησής Σας.
   8. Ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στατιστικών στοιχείων (όχι προσωπικών δεδομένων) που θα προκύψουν από την συλλογή των δεδομένων των Χρηστών, οποτεδήποτε επιθυμεί, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών.
   9. Να έχετε πρόσβαση σε προνομιακές υπηρεσίες που εξασφαλίζει για Εσάς η INTERAMERICAN.
  4. Αναφορικά με τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής Σας (password) σημειώνεται ότι αποκλειστικά υπεύθυνος/-η για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλεγεί, είστε Εσείς κατά την εγγραφή Σας στην Εφαρμογή. Η Εταιρεία και/ή η INTERAMERICAN δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από Εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής Σας από έναν τρίτο, για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό Σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού Σας, θα πρέπει να ενημερώνετε αμέσως την INTERAMERICAN στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@anytimeonline.com.cy. Στην περίπτωση που κάνετε χρήση της Εφαρμογής έχοντας ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την INTERAMERICAN μπορείτε να ανακτήσετε/αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τον κωδικό πρόσβασης. Στην περίπτωση Δοκιμαστικής Χρήσης της Εφαρμογής δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει διαδικασία ανάκτησης/αλλαγής του κωδικού πρόσβασης. Σημειώνεται, ότι για Δοκιμαστική Χρήση, στην περίπτωση απεγκατάστασης / επανεγκατάστασης της Εφαρμογής, δεν είναι δυνατή η διατήρηση του ιστορικού των Διαδρομών Σας και κατ’ επέκταση της οδηγικής Σας συμπεριφοράς.

 6. Χρήση της Εφαρμογής
  1. Με την εγκατάσταση της Εφαρμογής στη συσκευή Σας και την έναρξη της λειτουργίας της, καλείστε να οδηγείτε προσεκτικά, με σεβασμό στους άλλους οδηγούς, και τους χρήστες των οδών (π.χ. πεζούς), τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την κείμενη νομοθεσία και όσο το δυνατόν ασφαλέστερα.
  2. Χρήση της Εφαρμογής σημαίνει ότι επιτρέπετε στην Εφαρμογή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται για την καταγραφή της οδηγικής συμπεριφοράς Σας. Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο ενημέρωσης της εταιρείας INTERAMERICAN σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων. Στην περίπτωση που δεν είστε οδηγός του οχήματος, αλλά βρίσκεστε εκεί ως επιβάτης, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε την καταγραφή της διαδρομής μέσα από τις ρυθμίσεις της Εφαρμογής. Ως «Διαδρομή» ορίζεται η οδήγηση του Χρήστη, από τη στιγμή εκκίνησης του οχήματός του, μέχρι οποιαδήποτε στάση διάρκειας άνω των 5 λεπτών.
  3. Ειδικότερα, χρήση της Εφαρμογής σημαίνει ότι είστε συνδεδεμένος/-η και έχετε ανοιχτές όλες τις λειτουργίες της συσκευής που απαιτούνται για την αυτόματη καταγραφή της οδήγησης, μόλις θέσετε σε κίνηση το όχημά Σας και για την αυτόματη διακοπή μόλις σταθμεύσετε το όχημά Σας (όπως αυτές προσδιορίζονται στις απαντήσεις επί των συχνών ερωτήσεων (FAQs) που είναι αναρτημένες στις ρυθμίσεις της Εφαρμογής). Ενδεικτικά, η λειτουργία GPS / Υπηρεσίες Τοποθεσίας (Location Services), Activity Recognition/Motion and Fitness, η λειτουργία WiFi, η Βαθμονόμηση Πυξίδας/Compass Calibration (αφορά μόνο το λειτουργικό iOS), οι υπηρεσίες Google Play (Google Play Services, αφορά μόνο στο λειτουργικό Android) και οι υπηρεσίες αυτόματης ανανέωσης στο υπόβαθρο της Εφαρμογής (Background App Refresh, αφορά μόνο στο λειτουργικό iOS), θα πρέπει να είναι ενεργές. Για την ομαλή λειτουργία της Εφαρμογής δε θα πρέπει να γίνεται έξοδος/αποσύνδεση από την Εφαρμογή ή απεγκατάσταση αυτής ή οτιδήποτε την απενεργοποιεί (π.χ. δεν πρέπει να είναι ενεργή η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας για Android συσκευές, δεν πρέπει να γίνεται επιβολή τερματισμού Εφαρμογής “kill” κ.λπ.). Επίσης, θα πρέπει να είναι ενεργή η λειτουργία του WiFi και των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς βελτιώνουν τη διαδικασία έναρξης της καταγραφής. Όταν ο Χρήστης έχει συνάψει ασφάλιση, προκειμένου να παρέχεται ένα επαρκές δείγμα οδηγικής συμπεριφοράς, θα πρέπει η εφαρμογή να είναι ενεργοποιημένη καταγράφοντας την οδηγική συμπεριφορά για τουλάχιστον 350 χλμ ανά μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση η INTERAMERICAN διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συγκεκριμένης ασφαλιστικής σύμβασης. Η χρήση της Εφαρμογής και μόνο σημαίνει την αποδοχή από πλευράς Σας των αποτελεσμάτων της Εφαρμογής αναφορικά με την οδηγική Σας συμπεριφορά. Διατηρείτε, ωστόσο, όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς, όπως είναι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο Κείμενο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων.
  4. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Maps API για να Σας παρέχει τις υπηρεσίες της Εφαρμογής. Με τη χρήση της Εφαρμογής συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και εν τέλει αποδεχτεί τους επιπρόσθετους Όρους Χρήσης (Google Maps / Google Earth Additional Terms of Service: https://maps.google.com/help/terms_maps.html) και τη Δήλωση Απορρήτου (Google Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy), της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
  5. Η Εταιρεία επίσης χρησιμοποιεί δεδομένα από την υπηρεσία ©OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org) για να Σας παρέχει τις υπηρεσίες της Εφαρμογής. Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα από το OpenStreetMap Foundation (https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Main_Page) με βάση την άδεια Open Database Licence. Αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά στην άδεια Open Database Licence, στα πνευματικά δικαιώματα και στους όρους χρήσης των δεδομένων του ©OpenStreetMap είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους: www.openstreetmap.org/copyright, www.opendatacommons.org/licenses/odbl/.
  6. Η INTERAMERICAN ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή για την οργάνωση διαγωνισμών, με σκοπό την επιβράβευση των πιο ασφαλών οδηγών κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης περιόδου. Τα κριτήρια κατάταξης στους διαγωνισμούς θα βασίζονται αποκλειστικά στην οδηγική συμπεριφορά και στη διανυθείσα απόσταση των συμμετεχόντων. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες ανάπτυξης των λειτουργικών συστημάτων της ηλεκτρονικής συσκευής Σας (Apple, Google) με κανέναν τρόπο δεν εμπλέκονται ή συσχετίζονται με τους προαναφερθέντες διαγωνισμούς.

 7. Υποχρεώσεις του Χρήστη
  1. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η Εταιρεία, με την επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της, Σας παρέχει αποκλειστικά και μόνο τη δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης ενός αντιγράφου της Εφαρμογής και κανένα άλλο δικαίωμα δεν εκχωρείται. Δεν υπάρχει δυνατότητα πώλησης ή περαιτέρω διάθεσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο της Εφαρμογής σε τρίτο.
  2. Είστε υποχρεωμένος/-η να συμμορφώνεστε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στην Εφαρμογή και οι οποίοι επιτρέπουν τη χρήση της Εφαρμογής μόνο με συγκεκριμένους τρόπους, ενώ καλείστε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή με τον συνήθη επιμελή τρόπο.
  3. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται:
   • η παράκαμψη οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών της Εφαρμογής
   • η αποσυμπίληση (decompiling) ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα της Εφαρμογής
   • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων της Εφαρμογής
   • η δημοσίευση της Εφαρμογής σε άλλους με σκοπό την αντιγραφή της
   • η ενοικίαση, η μίσθωση, υπομίσθωση, μετάφραση ή ο δανεισμός της Εφαρμογής
   • η μεταβίβαση της Εφαρμογής σε οποιονδήποτε τρίτο
   • η χρήση ή η αντιγραφή της Εφαρμογής για ανταγωνιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς
   • η διανομή των υπαρχόντων κωδικών πρόσβασης στην Εφαρμογή σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα
   • η χρήση της Εφαρμογής για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας εμπορικού λογισμικού (commercial hosting)

 8. Πολιτική Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Privacy Policy
  1. Η Εταιρεία, χωρίς να μπορεί να τα αντιστοιχίσει με συγκεκριμένο Χρήστη επώνυμα, προβαίνει σε συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων μέσω της Εφαρμογής και στην επεξεργασία αυτών (i) όταν ο Χρήστης έχει συνάψει ασφάλιση, προς το σκοπό παροχής προς την ΙNTERAMERICAN των στοιχείων οδηγικής συμπεριφοράς του, τα οποία θα καθορίσουν το ασφάλιστρο που οφείλει να καταβάλει σε περίπτωση ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, (ii) όταν χρησιμοποιεί την Εφαρμογή ελεύθερα για Δοκιμαστική Περίοδο το ανώτερο δύο (2) μηνών, με σκοπό τη σύναψη ασφάλισης.
  2. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η INTERAMERICAN (ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), και εκτελών την επεξεργασία είναι η Εταιρεία (OSeven Single Member Private Company).
  3. Η Εταιρεία, κατά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου Σας. H INTERAMERICAN δεν αποστέλλει σε καμία περίπτωση στην Εταιρεία οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη είτε οποιοδήποτε στοιχείο, βάσει του οποίου μπορεί να ταυτοποιήσει η Εταιρεία τον Χρήστη. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, δε θα αποκαλυφθούν τα προσωπικά Σας στοιχεία σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή Σας. Ωστόσο, η INTERAMERICAN διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά Σας δεδομένα σε συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε αξιόπιστους εκτελούντες την επεξεργασία, που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και των εξωτερικών ελεγκτών, προς όφελός Σας.
  4. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων τονίζεται ότι, έχουν τηρηθεί ακριβείς διαδικασίες ασφαλείας για την αποτροπή της κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  5. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πολιτική Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο Αναλυτικό Κείμενο Ενημέρωσης σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων, το οποίο θα κληθείτε να διαβάσετε πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό Σας.

 9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Δικαίωμα Χρήσης
  1. Η Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου και του αλγόριθμου βάσει του οποίου αυτή λειτουργεί, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων και από τις διατάξεις για τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
  2. Όπως προαναφέρθηκε και σε άλλο σημείο, σε Eσάς παρέχεται μόνο η δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης ενός αντιγράφου της Εφαρμογής και κανένα άλλο δικαίωμα δεν εκχωρείται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της Εφαρμογής. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της Εφαρμογής με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας.
  3. Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγείται σε Εσάς ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Εφαρμογής. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου.
  4. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τη μόνιμη ή προσωρινή μη εγκεκριμένη από αυτή αναπαραγωγή της Εφαρμογής με όποιον τρόπο και αν αυτή γίνεται και να ασκεί τα κατάλληλα ένδικα μέσα/βοηθήματα για να τη διακόπτει. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει οποιαδήποτε μετάφραση, προσαρμογή, παράνομη κυκλοφορία (κλεψίτυπα, παράνομα αντίγραφα κ.λπ.) ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην Εφαρμογή, καθώς και κάθε μορφή διανομής της Εφαρμογής στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης του πρωτοτύπου της Εφαρμογής ή τυχόν αντιγράφων της.

 10. Αποποίηση Ευθυνών (Disclaimer)
  1. Η Εταιρεία δηλώνει ότι η χρήση της Εφαρμογής της είναι απολύτως ακίνδυνη για το όχημα του Χρήστη. Η Εφαρμογή σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τα λειτουργικά συστήματα του οχήματος. Για οποιαδήποτε ζημία στο λογισμικό του οχήματος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση η Εφαρμογή, η Εταιρεία ή/και η INTERAMERICAN. Επίσης, Η Εταιρεία δηλώνει ότι η χρήση της Εφαρμογής της είναι απολύτως ακίνδυνη για το κινητό τηλέφωνο του Χρήστη και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τα λειτουργικά συστήματα του κινητού τηλεφώνου. Για οποιαδήποτε ζημία στο λογισμικό του κινητού τηλεφώνου η Εφαρμογή, η Εταιρεία ή/και η INTERAMERICAN σε καμία περίπτωση δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη.
  2. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Εφαρμογή δεν επιδρά στον τρόπο οδήγησης ούτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού.
  3. Τo περιεχόμενo και οι υπηρεσίες της Εφαρμογής παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» ("as is"), χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους, την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα, την απουσία λαθών. Σημειώνεται ότι όλες οι διαδικασίες βασίζονται σε στατιστικές και πιθανοτικές μεθόδους, αποτέλεσμα των οποίων είναι η καλύτερη δυνατή στατιστικά απεικόνιση και ποσοτικοποίηση της οδηγικής συμπεριφοράς Σας και υπολογισμός της αντίστοιχης διακινδύνευσης μέσω της βαθμολογίας Σας. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της επεξεργασίας περιέχουν μία πιθανότητα σφάλματος ανά γεγονός ή χρονική στιγμή, αλλά σε όρους συνολικής συμπεριφοράς αποτυπώνουν ρεαλιστικά την οδηγική συμπεριφορά Σας και τη σχετική διακινδύνευσή Σας μέσα στο εκάστοτε δείγμα.
  4. Η Εταιρεία και η INTERAMERICAN δεν ευθύνονται για τυχόν ανακρίβεια των στοιχείων που συλλέγουν μέσω της Εφαρμογής. Επίσης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται και για τον κατ’ επέκταση προσδιορισμό της τιμής των ασφαλίστρων για το όχημά Σας, από τη στιγμή που η Εφαρμογή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που έχετε συνάψει με την INTERAMERICAN.
  5. Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία δε λαμβάνει μέρος στις δικαστικές ή εξώδικες διαφορές, διαπραγματεύσεις ή/και διενέξεις ανάμεσα σε Εσάς και σε οποιονδήποτε τρίτο με τον οποίο έχετε συμβληθεί, εκτός αν υποχρεωθεί προς τούτο από δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή. Ως τρίτο μέρος νοείται οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός από την Εταιρεία, δηλαδή μπορεί να είναι και η INTERAMERICAN ή οποιοδήποτε άλλο μέρος με το οποίο μπορεί να έχει συμβληθεί η INTERAMERICAN. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική τιμολόγησης των τρίτων, ούτε τη συνδιαμορφώνει. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την εκπλήρωση της ασφαλιστικής σύμβασης με την INTERAMERICAN, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αστική, ποινική ή/και διοικητική, ούτε νομιμοποιείται παθητικά σε περίπτωση αγωγής του Χρήστη είτε ως εναγόμενος, είτε ως δικονομικός εγγυητής.
  6. Ως Χρήστης παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσετε την Εταιρεία και την INTERAMERICAN από κάθε ευθύνη, αξίωση, πρόκληση ενεργειών ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της Εφαρμογής και δεν ανάγονται σε παράβαση μας από αυτές των παρόντων Όρων και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

 11. Λήξη - Τερματισμός χρήσης της Εφαρμογής
  1. Η Εταιρεία ή/και η INTERAMERICAN, μπορούν να αναστείλουν ή να τερματίσουν, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό Σας, ανά πάσα στιγμή και να λάβουν τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν: (i) παραβιάζετε οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή, όπως στην ασφάλιση που έχετε συνάψει με την INTERAMERICAN, (ii) χρησιμοποιείτε δόλιες πρακτικές ή προβαίνετε σε δόλιες πράξεις αναφορικά με την Εφαρμογή, ή (iii) η Εταιρεία ή/και η INTERAMERICAN αντιλαμβάνονται, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές Σας έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στην Εφαρμογή ή στην Εταιρεία ή στην INTERAMERICAN. Δεν δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού Σας στην Εφαρμογή.
  2. Ως Χρήστης δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία και μπορείτε απλώς να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, όμως, πρέπει να γνωρίζετε ότι, είτε θα διακοπεί η Δοκιμαστική Περίοδος Χρήσης, εφόσον κάνετε χρήση της Εφαρμογής χωρίς να έχετε ασφαλιστεί, είτε θα λυθεί/ακυρωθεί η σύμβαση ασφάλισης που έχετε συνάψει με την INTERAMERICAN, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο προϊόν ασφάλισης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μόνο μέσω της Εφαρμογής.

 12. Χρεώσεις
  Δεν οφείλετε κάποιο τίμημα προς την Εταιρεία για τη χρήση της Εφαρμογής. Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε τυχόν συμφωνηθείσες χρεώσεις ανάμεσα σε Εσάς και την INTERAMERICAN.

 13. Συντήρηση και Υποστήριξη
  1. Η Εταιρεία, μέσω της χρήσης της Εφαρμογής από Εσάς, δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο του παρόντος.
  2. Ωστόσο, η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της Εφαρμογής και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της Εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό Σας τηλέφωνο.
  3. Μέσω της χρήσης της Εφαρμογής, συναινείτε σε οποιαδήποτε τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι Όροι αυτής της Σύμβασης θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.

 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  Εφαρμοστέο δίκαιο για επίλυση διαφορών που τυχόν ανακύψουν από την παρούσα Σύμβαση, είναι το κυπριακό δίκαιο και κατά τόπο αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ανακύψει, είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
${loading}