{}

Όροι χρήσης

Η Εταιρία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» δημιούργησε το δικτυακό τόπο www.anytimeonline.com.cy, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες του, σχετικά με τα προϊόντα των Εταιριών του Ομίλου INTERAMERICAN. Η χρήση του www.anytimeonline.com.cy καθορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέτει απαραίτητα την πλήρη αποδοχή τους.

Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου www.anytimeonline.com.cy συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Ο δικτυακός τόπος www.anytimeonline.com.cy χρησιμοποιείται με τη μορφή που έχει και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των Εταιριών του Ομίλου INTERAMERICAN και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλουν να:

 • αποδέχονται τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
 • απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα.
 • επανορθώνουν για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε σε Εταιρίες του Ομίλου ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας από αυτούς.

Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης από οποιοδήποτε επισκέπτη ή και το χρήστη, η Εταιρία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» μπορεί και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της και να διεκδικήσει αποζημιώσεις εάν κρίνει ότι τα συμφέροντά της έχουν ζημιωθεί.

Οι Εταιρίες του Ομίλου INTERAMERICAN καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη χρήση, αλλά και ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δε δεσμεύονται, ούτε εγγυώνται, ούτε αναλαμβάνουν ευθύνη, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.anytimeonline.com.cy, εκτός αν προβλέπεται ρητά. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του.

Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον χρήστη. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που πιθανόν υπάρχουν στο www.anytimeonline.com.cy παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι Εταιρίες του Ομίλου INTERAMERICAN δεν αναλύουν, ούτε ελέγχουν τις πληροφορίες που περιέχονται στους συγκεκριμένους συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνονται για το περιεχόμενό τους. Η χρήση, η πρόσβαση και η σύνδεση στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών και σε καμία περίπτωση οι Εταιρίες του Ομίλου INTERAMERICAN δεν έχουν ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Επίσης, δεν έχουν καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των δικτυακών τόπων αυτών ή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν να αποδέχονται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Σε κάθε νέα ασφάλιση αυτοκινήτου μπορεί να προσφέρεται έκπτωση στα ασφάλιστρα λόγω ειδικής προσφοράς, χρήσης εκπτωτικού κωδικού, του τρόπου πληρωμής που θα επιλεγεί, κ.α. Η έκπτωση αυτή ωστόσο δεν υπολογίζεται στo κόστος χαρτοσήμου, το οποίο αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στα €2. Οι Εταιρίες του Ομίλου INTERAMERICAN θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.anytimeonline.com.cy και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα του www.anytimeonline.com.cy μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, οι Εταιρίες του Ομίλου INTERAMERICAN έχουν το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτουν προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρος του www.anytimeonline.com.cy και να μεταβάλλουν τη φύση ή και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης του www.anytimeonline.com.cy, οι Εταιρίες του Ομίλου INTERAMERICAN δεν έχουν καμία ευθύνη για:

 • οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον χρήστη
 • την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών
 • τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του
 • την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών
 • την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών
 • την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.anytimeonline.com.cy δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή παροτρύνσεις για χρηματοοικονομική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με οικονομικές συνέπειες. Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να ενεργήσουν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική βούλησή τους, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρίας.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας «Όροι χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από το δικτυακό τόπο www.anytimeonline.com.cy. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική της Εταιρίας, οποιαδήποτε στιγμή.

Αν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διαχείριση παραπόνων

Παράπονο θεωρείται η εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απευθύνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία σχετίζεται με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. αντισυμβαλλόμενος, ασφαλισμένος, δικαιούχος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Παράπονα δε θεωρούνται, σύμφωνα με το νόμο, οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς και αιτήματα που σχετίζονται με το συμβόλαιό σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή παρατήρησή σας σχετικά με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την εξυπηρέτηση που σας παρέχεται, μπορείτε να το στείλετε:

 • με e-mail στο complaint@anytimeonline.com.cy
 • με fax στο 22 200 800
 • ταχυδρομικά προς την Επικεφαλής της Λειτουργίας Διαχείρισης Αιτιάσεων ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ κα Περάτη Μυρτώ (υποκατάστημα Κύπρου), Γρίβα Διγενή 42-44, 1080, Λευκωσία

Για την υποβολή παραπόνου θα χρειαστεί να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα πατρός
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τηλέφωνο
 • Αριθμός συμβολαίου (ή αριθμός εγγραφής οχήματος, αν δεν υπάρχει αριθμός συμβολαίου)
 • Σχέση με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (αντισυμβαλλόμενος, ασφαλισμένος, δικαιούχος, ζημιωθείς τρίτος, υποψήφιος πελάτης)

Η Εταιρία αναλαμβάνει να επιβεβαιώσει τη λήψη του παραπόνου εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του και να σας ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία εξέτασής του.

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων θα καταγράψει το αίτημά σας και θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο για την αρχειοθέτησή του. Θα σας απαντήσουμε γραπτώς σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υποβολής του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να λάβετε οριστική απάντηση. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους καθυστέρησης, ενώ σε κάθε περίπτωση θα λάβετε οριστική απάντηση εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του παραπόνου σας.

Η διαχείριση του παραπόνου σας γίνεται σύμφωνα με την Απόφαση ημερομηνίας 21ης Ιουνίου, 2013 της Εφόρου Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας (δυνάμει του άρθρου 21(4) των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2013) σε συνδυασμό με την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 88/5.4.2016. Μπορείτε να τις αναζητήσετε στην ενότητα «Προστασία Καταναλωτή» της «Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» στην ιστοσελίδα: www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/consumerprotection.aspx καθώς και στο site της Εφόρου Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας mof.gov.cy/gr/

Παράλληλα με την υποβολή του παραπόνου σας στης Εταιρία ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός σας ενδεικτικά στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για την εξώδικη επίλυση διαφορών καθώς και στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας παραγράφεται αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση. Η υποβολή παραπόνου στην Εταιρία δε διακόπτει την παραπάνω παραγραφή. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης η οποία δεν ικανοποιεί πλήρως το αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε σε οποιουσδήποτε εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που υφίστανται στη βάση συγκεκριμένων νομοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

${loading}